វិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងហ្នឹង យ៉ាងម៉េចវិញទៅ? ប្រុសៗគួរតែមើល (Video) នេះដើម្បីយល់ដឹងបន្ថែម!

2
541

ការចាក់ទឹកក្រៅពាង គឺជាវិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើតមួយយ៉ាងពេញនិយម ជាពិសេសខាងប្រុសៗចូលចិត្តប្រើណាស់។ ប៉ុន្តែមានដឹងអ្វីខ្លះពីវីធីសាស្រ្តនេះ? ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិធីសាស្រ្តនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព? ប្រាប់ក្នុង Comment ផងថា ធ្លាប់បានប្រើវិធីសាស្រ្តនេះអត់? ហើយហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្ត?

វិធីសាស្រ្តចាក់ទឹកក្រៅពាងហ្នឹង យ៉ាងម៉េចវិញទៅ?

ការចាក់ទឹកក្រៅពាង គឺជាវិធីសាស្រ្តពន្យាកំណើតមួយយ៉ាងពេញនិយម ជាពិសេសខាងប្រុសៗចូលចិត្តប្រើណាស់។ ប៉ុន្តែមានដឹងអ្វីខ្លះពីវីធីសាស្រ្តនេះ? ហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវិធីសាស្រ្តនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព? ប្រាប់ក្នុង Comment ផងថា ធ្លាប់បានប្រើវិធីសាស្រ្តនេះអត់? ហើយហេតុអ្វីបានជាចូលចិត្ត?សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ Links ខាងក្រោម។ :)សង្ឃឹមថា នឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះ! xxWithdrawal, or pulling out as it is known, is a popular method of contraception, especially for guys out there. How much do you know about this method? In this video, we talk about how to make the method even more effective. Let me know in the comments if you've used this method before, and why you like (or not like) it.Click Caption for subtitles.Find me on other platforms, and show your love. :DFurther reading: https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/withdrawal-pull-out-methodhttp://www.feministcenter.org/en/health-wellness-services/comprehensive-gyn/birth-control-options/birth-control-information/108-pulling-outHave a nice weekend, everyone! Lots of love, Catherine xx

Posted by A Dose of Cath on Friday, May 5, 2017

ប្រភព៖ ត្រូលពូម៉ូតូឌុប

loading...

2 COMMENTS

  1. I think other web site proprietors should take this web site
    as an model – very clean and magnificent style
    and design, in addition to the content. You are an expert in this area!

LEAVE A REPLY